Dostojanstvo ljudske osobe i pravo na život

  • Ana s. Martina Begić Katolički bogoslovni fakultet sveučilišta u Zagrebu
  • Marin Golubović

Abstract

Današnje suvremeno društvo stavlja nam rješenja mnogih proturječja društvene slike kakva danas vlada. Potrebno je samo malo dublje zahvatiti ispod površine da bi nam se otvorio širi horizont stvarne društveno-političke slike. Sastavni dio ljudskog društva jest i pravo, odnosno zakoni, prvo kao običajno pravo, a kasnije kodificirano pravo. U povijesti, možemo kroz pravne norme različitih pravnih sustava promatrati slike društva te kakve je poglede na život, na pravo na život, u konačnici na ljudsko dostojanstvo imala određena civilizacija. Kao postulat ovoga rada svrha je prikazati ljudska prava, ljudsko dostojanstvo i pogled na život, a posebno kroz učiteljstvo Katoličke Crkve, osvrćući se kratko i na učenje u Židovstvu u Tori, na rimsko pravo, te dakako na pozitivne pravne propise i pravne običaje uz slijed razvoja govora o dostojanstvu i pravu na život ljudske osobe, počevši od općeg pogleda na govor o ljudskom životu, preko promišljanja prvih kršćanskih vremena, do govora o dostojanstvu i čovjeku stvorenom na sliku Božju. Govoriti o ljudskim pravima i o dostojanstvu ljudske osobe nije nimalo zahvalna tema. Kroz povijest su ljudska prava i dostojanstvo ljudske osobe uvijek bili kamen spoticanja. U slučajevima takvog poremećaja, a mogli bismo čak reći i grubih povreda ljudskog dostojanstva i ljudskih prava, evanđeoski nauk kao objava koju Katolička Crkva baštini jest ključ u obrani i zaštiti onih koji su slabiji.

Published
2018-01-03