19. riječki dani bioetike na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci Bioetičke dileme u palijativnoj skrbi: od teorije do prakse

  • Gordana Šimunković
  • Maja Miloš
  • Karmen Lončarek
Published
2018-01-03