Ispitivanje ljubomore modificiranim testom implicitnih asocijacija

Authors

  • Irena Pavela
  • Nataša Šimić

Keywords:

ljubomora, seksualna nevjera, emocionalna nevjera, Test implicitnih asocijacija

Abstract

Ljubomora je psihološki mehanizam nastao prirodnom selekcijom, čija je funkcija zadržavanje

partnera. Dosadašnja istraživanja u kojima su korištene eksplicitne metode su pokazala veću

osjetljivost muškaraca na seksualnu nevjeru i veću osjetljivost žena na emocionalnu nevjeru.

Cilj ovog istraživanja je implicitnom metodom ispitati razlike u ljubomori kod muškaraca i

žena. Korišten je modificirani Test implicitnih asocijacija na uzorku od 104 sudionika. Rezultati

vremena kategoriziranja riječi pokazuju da su oba spola osjetljivija na emocionalnu nevjeru,

dok analize broja pogrešaka pokazuju veću osjetljivost žena na emocionalnu nevjeru. Potrebna

su daljnja istraživanja u svrhu adaptacije Testa implicitnih asocijacija za ispitivanje ljubomore.

Published

2012-11-15