Etički izazovi liječnika našeg vremena

Authors

  • Fahrudin Kulenović

Keywords:

liječnik, moralna dilema, pobačaj, eutanazija

Abstract

U današnjem svijetu za liječnika postoje brojne moralne dileme. Iz dana u dan praktični

liječnik se nalazi u mnogim moralnim dilemama, a da ga nitko nije učio kako da ih riješi.

Aktualne moralne dileme uglavnom se dijele na one pri stvaranju novih bića i one pri nestanku

starih, oboljelih i iznemoglih. Kad govorimo ostvarenju novih bića i novog života

najviše mislimo na genetski inženjering, preselekciju spola i prekid trudnoće. Ako je riječ

o umiranju tada se misli na probleme mehaničkog održavanja života ljudi koji su terminalno

oboljeli, o transplantacijama organa, endo i egzo-protezama, te eutanaziji. Eutanazija

je predmet golemih i žestokih rasprava, a mnogi stavovi u vezi nje su još uvijek nerazjašnjeni.

Valja razlikovati područje zakona i područje moralnosti, mada se ona donekle preklapaju u

deontologiji. Sljedeća dilema je da li je dobro lagati pacijentu i zavaravati ga. O tome postoje

različita mišljenja. Mladim liječnicima valja realno i živopisno predočiti težinu, ali i ljepotu

i uzvišenost liječničkog poziva, toliko različitog od svih ostalih, ali i toliko odgovornog, da

je po tome ispred svih ostalih. Mnogobrojni su i golemi zadaci pred našim liječnicima, a u

budućnosti će biti još većih i težih, te je za njih potrebno novo obrazovanje i odgoj – koje

mladima moramo pružiti.

 

Published

2012-11-15