Pravni nadzor u području farmacije

Authors

  • Zvonimir Bošković

Keywords:

farmacija, pravo o lijekovima, farmaceutski inspektor

Abstract

Polazeći od zakonskih propisa, autor obrađuje inspekcijski nadzor: etimologiju osnovnih pojmova

i što se podrazumijeva pod inspekcijskim nadzorom. Također, obrađuju se izvori prava

o inspekcijskom nadzoru upozoravajući na pretežnost heteronomnih izvora. Pobliže se razmatraju

organi koji provode nadzor i njihove ovlasti i to prema hrvatskom i međunarodnom pravu.

Pažnja se poklanja praćenju rada farmaceutskog inspektora. Posebno se obrađuje nadzor

nad dobrom laboratorijskom praksom sukladno podzakonskim aktima i direktivama. Pažnja

se poklanja i zdravstveno-inspekcijskom nadzoru prema zdravstvenom zakonodavstvu.

Zaključno, primjena farmaceutskih propisa potvrđuje utemeljenost odredaba tih propisa.

Praksa pokazuje da sustav inspekcijskog nadzora razmjerno efikasno funkcionira i zbog

kvalitetnog i operativnog normativnog predloška.

 

Published

2012-11-15