Ksenobioetički izazovi u pristupu psihijatrijskom pacijentu

Authors

  • Vuk Prica
  • Igor Salopek

Keywords:

bioetika, psihijatrija, deluzije, shizofrenija

Abstract

U ovom radu biti će prikazan pristup psihijatrijskom pacijentu sa deluzijama i halucinacijama

o susretu i inetrakciji sa izvanzemaljskim bićima. U neurološkim poremećajima deluzije su

česte kod pacijenata s epilepsijom ili tumorom temporalnog režnja. Psihijatrijske bolesti koje

uključuju deluzije mogu u diferencijalnoj dijagnostici upućivati na kvazi-psihoze, granični

poremećaj ličnosti, ovisnosti o halucinogenim drogama, pa sve do težih oboljenja poput

shizofrenije. Terapijski postupci uključuju farmakoterapiju i kirurške zahvate kod neuroloških

poremećaja. Psihijatrijskim pacijentima se farmakološki pristup kombinira s psihoterapijom i

socijalnom podrškom. Psihijatar uspostavlja i razvija odnos tako što se pacijentove deluzije ne

ohrabruju, niti negiraju. Polazeći od neurofiziološkog uzroka liječnici primjenom humanih

i moralnih vrijednosti, naglašava se u radu, postaju spremni prihvatiti i uvažavati pacijentov

doživljaj realiteta.

 

Published

2012-11-15