Bioetičko obrazovanje u srednjoj školi

Authors

  • Nataša Vulić

Abstract

Otkako je u srednjoškolsko obrazovanje Republike Hrvatske 2002. godine uveden novi program

etike, u III. godini učenja obrađuje se bioetika. Cilj bioetičke edukacije upoznavanja je

učenika s bioetičkim predmetnim područjem i osposobljavanje za kreativno dijaloško sudjelovanje

u artikuliranju i rješavanju moralnih dilema.

Okvir poduke utvrđen je s pet nastavnih cjelina:

– Čovjek u cjelini života

– Bioetika kao odgovor

– Ekologija i zaštita okoliša

– Bioetika i biologijske znanosti

– Medicinska bioetika,

a kompetencije učenika ostvaruju se u području univerzalnog, kao području koje obuhvaća

sve ljude i području pluriperspektivnosti koja obuhvaća dijaloge svih relevantnih pristupa.

Iako je bioetičko obrazovanje u gimnazijama uokvireno u jednom godištu, a u strukovnom

školstvu i manje, ono je temelj za identificiranje egzistencijalnih pitanja prirode i čovjeka i

ovladavanja metodama vođenja dijaloga u različitim stajalištima.

Osobitost ovog programa je u mogućnosti da nastavnici i učenici kreiraju stajališta u moralnim

dilemama svijeta koji ih okružuje. To je i program koji pretpostavlja poznavanje povijesnog

konteksta različitih stajališta i program prevođenja na jezik suvremenih moralnih

prosudbi.

Srednjoškolska dob vrijeme je kada pitanja prirodnih prava i prava dostignutih civilizacijskim

tijekovima, dolaze na propitivanje i prosudbu, te zaslužuju mjesto u odgoju i obrazovanju.

Mi se nadamo da je navedeni okvir bioetičkog obrazovanja za to dostatan i da je ponuda pojmova

i nastavnih sadržaja u tom okviru poticaj za postizavanje ciljnih postignuća.

Published

2012-04-15