Pravni okvir za uključivanje osoba s invaliditetom u visoko obrazovanje

Authors

  • Anka Slonjšak

Keywords:

pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, studenti s invaliditetom, razumna prilagodba

Abstract

Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom nezavisna je institucija za zaštitu, praćenje i promicanje prava osoba s invaliditetom u RH i UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Konvencija je uvela revolucionarni zaokret prema osobama s invaliditetom, a u središtu tog zaokreta je načelo razumne prilagodbe. U članku se pojašnjava što načelo razumne prilagodbe znači u kontekstu visokog obrazovanja. Unatoč činjenici što u RH zakonima i pravilnicima nisu propisani oblici i načini ostvarivanja razumne prilagodbe za studente s invaliditetom, zakonska obveza za njezino provođenje dana je u Ustavu Republike Hrvatske (NN, br. 85/10), Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom i Zakonu o suzbijanju diskriminacije. Stoga članak daje pregled zakonske regulative i oblika razumne prilagodbe i podrške koji se sukladno njoj već sada ostvaruju, kao i preporuke za unaprjeđenje sustava.

Published

2014-06-01