Studirati s invaliditetom - model Medicinskog fakulteta Rijeka

Authors

  • Sandra Bošković

Keywords:

studenti s invaliditetom, model, Medicinski fakultet Rijeka, inkluzivni pristup

Abstract

Brojne prepreke koje se pojavljuju tijekom studija studenata s invaliditetom, vezane uz njihov invaliditet, na koje studenti kontinuirano ukazuju, uzrok su još uvijek vrlo malom broju studenata s invaliditetom na našim učilištima.
Sveučilište u Rijeci pokrenulo je značajne mjere za uključivanje studenata s invaliditetom na svoja učilišta, od arhitektonskih prilagodbi do organizacije različitih mjera podrške studentima s invaliditetom, koje su pridonijele povećanju broja studenata s invaliditetom na svim sastavnicama Sveučilišta.
Medicinski fakultet Rijeka kao sastavnica Sveučilišta u Rijeci prepoznao je potrebu drugačijeg sagledavanja problematike osoba s invaliditetom te već dugi niz godina promiče stručni i znanstveni interes koji ima za cilj poboljšanje kvalitete življenja populacije osoba s invaliditetom. Na osnovi dosadašnjeg iskustva i aktivnosti Medicinski fakultet Rijeka pokrenuo je projekt uključivanja studenata s invaliditetom na naše učilište, čiji je cilj organizacija modela podrške obrazovanju studenata s invaliditetom. Implementacijom modela osigurat će se preduvjeti sustavne podrške studenata s invaliditetom na našem fakultetu. Prezentacijom rezultata projekta stvorit će se preduvjeti implementacije modela i na druga učilišta s ciljem uvažavanja specifičnosti individualnih potreba svakog studenta s invaliditetom.

Published

2014-06-01