Učinci tjelesnog vježbanja primjenom elemenata Brain Gym® programa na razvojni status predškolske djece

Authors

  • Joško Sindik
  • Mirjana Šerbinek Kotur

Keywords:

djeca, stimulacija, razvoj, kineziologija

Abstract

Brain Gym® je program koji ocjenjujemo poticajnim za razvoj svih četiriju razvojnih područja: spoznajni, socioemocionalni, motorički i razvoj komunikacije. Osnovni cilj istraživanja bio nam je utvrditi utječu li i u kojem smjeru odabrane vježbe iz ovog programa na razvoj djeteta. Uzorak ispitanika u tri eksperimentalne skupine činio je 70 djece, a u tri kontrolne skupine bilo je 67 djece iz dječjeg vrtića „Tratinčica“ u Zagrebu. Uspoređivali smo startne i finalne razlike između skupina ispitanika te napredovanje djece od početnog do finalnog stanja. Utvrdili smo statistički značajno napredovanje u gotovo svim podskupinama ispitanika, u razvojno poželjnom smjeru, ali rezultati su podjednaki i za eksperimentalne i za kontrolne skupine. Vjerojatno je da napredovanje djece može biti uvjetovano i drugim faktorima, osim Brain Gym® vježbi, od kojih su neki detaljno elaborirani.

Published

2014-06-01