Moždana smrt i transplantacija organa iz japanske perspektive: Pogled kroz vrijeme

Authors

  • Ivana Kovačić Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Keywords:

Japan, bioethics, brain death, organ transplantation, consciousness, medicine, moral

Abstract

Nijedna tema u povijesti čovječanstva, čovjekove misli ne zaokuplja toliko koliko to čini fenomen smrti. Sukladno tome, religijske i kulturne tradicije određenog naroda mogu imati značajnu ulogu u oblikovanju bioetičkog diskursa koji se bavi proučavanjem spomenutog fenomena, od kojih su za potrebe ovog rada uzete one japanskog naroda. Naime, Japanci o smrti promišljaju na način posve drugačiji od onog na koji je većina ljudi naviknuta, stoga je i njihova medicinska etika posebno intrigantna, što je ujedno bio i povod pisanju ovog rada, s naglaskom na japansku bioetičku misao o transplantaciji organa i moždanoj smrti. Svrha ovog rada je višestruka: njime se nastoji (1) dati uvod u postulate medicinske etike Japana, (2) pojasniti pojam smrti, (3) objasniti pojam svijesti i njezine varijacije u sferi medicine, (4) medicini i filozofiji Zapada približiti japansku misao koja darivanje i prihvaćanje organa – osobito onih iz mrtve osobe – smatra nehumanim i nemoralnim, i, konačno, (5) ponuditi rješenje spomenute bioetičke dileme.

Ključni pojmovi: Japan, bioetika, moždana smrt, transplantacija organa, svijest, medicina, moral

Published

2016-07-18