Europski gradovi budućnosti: uloga i značenje projekta Urban Health Centres, UHC

Authors

  • Vanja Vasiljev Marchesi
  • Darko Roviš
  • Lovorka Bilajac
  • Tomislav Rukavina

Keywords:

zdravo starenje, osobe starije životne dobi, skrb, gradovi, fokus grupe

Abstract

Porast udjela starog stanovništva jedno je od glavnih obilježja demografskih kretanja u razvijenim zemljama 21. stoljeća. Projekcije predviđaju da će se u Europi do 2050. godine broj osoba starijih od 65 godina udvostručiti, dok će se broj starijih od 75 godina utrostručiti. Ovakva demografska slika dovodi do povećanih zdravstvenih potreba i zahtjeva osoba starije životne dobi te stavlja izazove pred sustav zdravstva, socijalne skrbi i povezanih sektora u brizi za starije u svrhu povećanja kvalitete života, produljenja samostalnosti te smanjenja troškova skrbi. Koncept integrirane zaštite na lokalnoj razini podrazumijeva povezivanje neformalne i formalne infrastrukture u kojoj društvo te socijalne i zdravstvene organizacije međusobno surađuju. Za utvrđivanje potreba u skrbi o starijim osobama provedene su fokus grupe u gradu Rijeci, sa svim dionicima koji sudjeluju u skrbi za osobe starije životne dobi te s osobama starije životne dobi (75+). Obuhvaćene teme u fokus grupama bile su socijalna i zdravstvena zaštita, izazovi starenja i skrbi za osobe starije životne dobi, padovi, korištenje lijekova, usamljenost, koji ukazuju na stvarne potrebe dionika u sustavu skrbi o starijim osobama, kao i stvarne potrebe osoba starije životne dobi. Kvalitativnom obradom podataka dobili smo različita mišljenja sudionika skrbi o osobama starije životne dobi, kao i mišljenje samih starijih osoba, koja nam predstavljaju polaznu točku odlučivanja o mogućim potrebnim intervencijama s ciljem povećanja godina života u dobrom zdravlju.

Published

2017-03-07