Dostojanstvo ljudske osobe i pravo na život

Authors

  • Ana s. Martina Begić Katolički bogoslovni fakultet sveučilišta u Zagrebu
  • Marin Golubović Katolički bogoslovni fakultet sveučilišta u Zagrebu

Abstract

https://doi.org/10.21860/j.8.1.3

Današnje suvremeno društvo stavlja nam rješenja mnogih proturječja društvene slike kakva danas vlada. Potrebno je samo malo dublje zahvatiti ispod površine da bi nam se otvorio širi horizont stvarne društveno-političke slike. Sastavni dio ljudskog društva jest i pravo, odnosno zakoni, prvo kao običajno pravo, a kasnije kodificirano pravo. U povijesti, možemo kroz pravne norme različitih pravnih sustava promatrati slike društva te kakve je poglede na život, na pravo na život, u konačnici na ljudsko dostojanstvo imala određena civilizacija. Kao postulat ovoga rada svrha je prikazati ljudska prava, ljudsko dostojanstvo i pogled na život, a posebno kroz učiteljstvo Katoličke Crkve, osvrćući se kratko i na učenje u Židovstvu u Tori, na rimsko pravo, te dakako na pozitivne pravne propise i pravne običaje uz slijed razvoja govora o dostojanstvu i pravu na život ljudske osobe, počevši od općeg pogleda na govor o ljudskom životu, preko promišljanja prvih kršćanskih vremena, do govora o dostojanstvu i čovjeku stvorenom na sliku Božju. Govoriti o ljudskim pravima i o dostojanstvu ljudske osobe nije nimalo zahvalna tema. Kroz povijest su ljudska prava i dostojanstvo ljudske osobe uvijek bili kamen spoticanja. U slučajevima takvog poremećaja, a mogli bismo čak reći i grubih povreda ljudskog dostojanstva i ljudskih prava, evanđeoski nauk kao objava koju Katolička Crkva baštini jest ključ u obrani i zaštiti onih koji su slabiji.

Published

2018-01-03