Socijalna okolina i adolescenti s neurorazvojnim oštećenjima

Authors

  • Marija Bortiek
  • Edina Pulić ZVU

Keywords:

utjecaj socijalne okoline, adolescenti, neurorazvojna oštećenja, podrška

Abstract

Tijekom adolescencije međuljudski odnosi i interakcije povećanjem socijalnog područja
dobivaju na značenju, stoga je dokazano da socijalna okolina utječe i pozitivno i negativno
na sudjelovanje u njoj. Istraživanja su pokazala da studenti s invaliditetom sudjeluju manje
i rjeđe u školskim krugovima i organizacijama, manje se druže s kolegama izvan učionice,
značajke okoliša znatno su veća zapreka školskog sudjelovanja, a fizički, kognitivni i socijalni
zahtjevi također mogu stvoriti prepreke za sudjelovanje. Zbog svih navedenih saznanja cilj
ovog istraživanja bio je ispitati uključenost i prilagodbu adolescenata s NO-om na zahtjeve
socijalne okoline, ispitati izvor podrške koju primaju te percepciju primljene pomoći.
Istraživanje je obuhvatilo 36 adolescenata s NO-om u dobi od 15 do 20 godina s mjestima
prebivališta po cijeloj Hrvatskoj. Rezultati su pokazali da socijalno okruženje ima velik utjecaj
na funkcioniranje adolescenata s NO-om u cjelini. Bez obzira na stupanj funkcionalnosti,
svi imaju potrebu ravnopravno sudjelovati u životu zajednice. Pokazalo se da im prisutnost
socijalne podrške uvelike pomaže u podizanju samopouzdanja. Dobiveni rezultati upućuju
i na neka nova pitanja koja bi trebalo dalje istražiti, poput saznanja o tome što sve utječe
na nelagodu i nesigurnost koju adolescenti s NO-om osjećaju kada se nalaze u nepoznatoj
okolini, kako percipiraju budućnost i smanjenu ulogu uže i šire obitelji u odrasloj dobi itd.

Published

2015-05-06