Timski rad u fizioterapiji – temelj suvremene rehabilitacijske doktrine

Authors

  • Vesna Brumnić
  • Dubravka Šimunović ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU

Keywords:

timski rad, fizioterapija, poboljšanje zdravstvene skrbi

Abstract

Uvod: Timski rad bitna je odrednica unutar holističke medicine jer pruža oblik kvalitetnije
zdravstvene skrbi za pacijenta.
Cilj: Cilj istraživanja je utvrditi i identificirati utjecaj profila fizioterapeuta na provedbu
timskog rada u fizioterapiji.
Metode: Istraživanje je provedeno na uzorku od 66 ispitanika, od toga 33 fizioterapeutska
tehničara i 33 prvostupnika fizioterapije. U svrhu istraživanja korišten je Upitnik efikasnosti
timskog rada, Posinković (2003).
Rezultati i rasprava: Fizioterapeuti starije kronološke dobi i s većim radnim iskustvom
pokazuju tendenciju negativnog vrednovanja indikatora timskog rada mjerenih spomenutim
upitnikom. Fizioterapeutski tehničari negativno vrednuju komunikaciju i sustav pritužbi,
dok prvostupnici fizioterapije negativno vrednuju kompetentnost obavljanja zadataka.
Zaključak: Radni staž, dob, stupanj obrazovanja i mjesto zaposlenja su varijable koje
moduliraju percepciju timskog rada unutar ispitanog uzorka fizioterapeuta.

Published

2015-05-19