ETIČKA PITANJA U PEDIJATRIJSKIM KLINIČKIM STUDIJAMA: IZAZOVI I PROBLEMI KOD PACIJENATA S RIJETKIM KRONIČNIM BOLESTIMA

Authors

  • Dušanka Krajnović
  • Jasmina Arsić

Keywords:

rijetke bolesti, djeca, pedijatrijska klinička ispitivanja, etika, informirana suglasnost, pristanak

Abstract

Pedijatrijske rijetke bolesti u posljednjih nekoliko godina zaokupljaju veću pažnju javnosti zbog podizanja svijesti o problemima oboljelih i članova njihovih porodica ili staratelja i kroz unapređenje zakonskih propisa u vezi s kliničkim ispitivanjima lijekova u pedijatrijskoj populaciji. Profesionalna odgovornost zdravstvenih radnika u istraživanju i razvoju lijekova za liječenje rijetkih bolesti u dječjoj populaciji nadilazi okvire zaštite djece kao vulnerabilnih subjekata u istraživanjima jer su djeca oboljela od rijetkih bolesti dvostruki „terapijski siročići“. Polazeći od zakonskih propisa koji se odnose na pedijatrijske kliničke studije, autori obrađuju etičke principe i načela s posebnim osvrtom na pravednost, autonomiju, neškodljivost i informiranost, fokusirajući se na postupak dobivanja suglasnosti uz punu obaviještenost roditelja ili staratelja u davanju suglasnosti (engl. consent) i uz traženje pristanka djeteta (engl. assent), ovisno o njegovoj dobi. 

Published

2015-02-12