Etički i pravni aspekti zaštite vulnerabilnih skupina: međunarodni i nacionalni normativi

Authors

  • Dušanka Krajnović
  • Hajrija Mujović-Zornić

Keywords:

vulnerabilnost, ljudska prava, biomedicina, bioetika

Abstract

Vulnerabilne skupine predstavljaju posebno ranjive kategorije osoba kojima je uslijed
specifičnih razlika života potrebna dodatna podrška, te su kao takva zaštićena pravnom
regulativom i etičkim normativima u području pružanja zdravstvene zaštite. Danas se u
regulaciji kliničkih ispitivanja u vulnerabilnu skupinu svrstavaju osobe koje nemaju pravnu
sposobnost dati pristanak ili osobe koje nemaju sposobnost donošenja odluka, a nerijetko
se uključuje i eksploatirana populacija – osobe koje su iz nekog razloga u poziciji da mogu
biti zloupotrijebljene (studenti medicinskih fakulteta, zaposleni u farmaceutskoj industriji,
izbjeglice, zatvorenici, vojnici ili HIV pozitivne osobe). Problemi oko uključivanja ranjivih
i posebno osjetljivih skupina u klinička ispitivanja nisu prestali ni u današnje vrijeme, pa
ćemo u ovom radu iznijeti samo neke od “paradigmatskih” slučajeva. Cilj ovog istraživanja je
deskriptivnom metodom ispitati regulativu zaštite vulnerabilnih skupina s etičkog i pravnog
aspekta. Sagledavanjem regulative na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini i
međunarodnih normativa i dokumenata EU-a dolazimo do zaključka da unaprjeđenjem
zdravlja stanovništva i smanjenjem nejednakosti u zdravlju štitimo sve oblike vulnerabilnosti.

Published

2013-12-15