Primjena lijekova kod odabranih vulnerabilnih skupina: stare osobe u kliničkim ispitivanjima

Authors

  • Milica Prostran
  • Zoran Todorović

Keywords:

etika, vulnerabilne skupine, stare osobe, klinička ispitivanja1, informirani pristanak

Abstract

“Vulnerabilna osoba je osoba koja ima veći rizik od ispitivača u kliničkoj studiji nego od samog
oboljenja. Primjeri vulnerabilnih osoba uključuju bolesnike s vrlo ozbiljnim oboljenjima koji
imaju velika pozitivna očekivanja od primjene novog lijeka, osobe koje imaju profesionalni
odnos s istraživačima (npr. studenti medicine, medicinske sestre, zaposleni u farmaceutskim
kompanijama i sl.).”
Klinički istraživači u prošlosti su štitili vulnerabilne osobe isključujući ih iz istraživanja, ali taj
pristup nije više moralno prihvatljiv. Istraživače se potiče da dizajniraju kliničke studije koje bi
uključile vulnerabilne subjekte. Da bi postigli moralno valjane rezultate, klinički ispitivači moraju
biti svjesni i prihvatiti smjernice i zahtjeve lokalnih etičkih odbora. Nije nerazumno zahtijevati
od vulnerabilne osobe da prihvati razumni stupanj rizika u cilju dobrobiti budućih bolesnika.

Published

2013-12-15