Bioetička edukacija i zdravstveni problemi romske populacije

Authors

  • Sandra Radenović University of Belgrade - Faculty of Sport and Physical Education
  • Vida Jeremić
  • Karel Turza

Keywords:

bioetička edukacija, romska populacija, romska nehigijenska naselja

Abstract

U okviru nastave iz obaveznog predmeta Medicina i društvo (predmet obuhvaća medicinskosociološki,
medicinsko-etički i socijalno-medicinski dio) na prvoj godini osnovnih studija
Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2007., 2008., 2009. i 2012. godine,
na prijedlog odgovornog nastavnika prof. dr. Karela Turze, a u suradnji s patronažnom
službom Doma zdravlja “Novi Beograd”, organizirane su posjete romskim nehigijenskim
naseljima2. Cilj ovih posjeta bio je neposredni kontakt studenata s pripadnicima romske
populacije, te susret sa zdravstvenim, i šire, svakodnevnim životnim problemima ljudi koji
žive u nehigijenskim naseljima. Na taj način budućim liječnicima omogućeno je da se
mnogo prije realnog suočavanja s bolesnicima koji su pripadnici romske populacije, suoče i
s vlastitim predrasudama i stereotipima koji mogu biti smetnja u uspostavljanju kvalitetnog
odnosa liječnik - bolesnik. Autori navode neka saznanja o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenim
problemima romske populacije do kojih su došli prilikom spomenutih organiziranih posjeta
romskim nehigijenskim naseljima. Autori predlažu ovakve i slične organizirane posjete
pripadnicima različitih vulnerabilnih skupina kao neizostavni element bioetičke edukacije
budućih liječnika.

Published

2013-12-15