Što je znanost o okupaciji?

Authors

  • Andreja Bartolac

Keywords:

okupacija, rad, aktivnost, zdravlje, terminologija, područja i metode istraživanja

Abstract

Znanost o okupaciji je mlada, interdisciplinarna akademska disciplina u središtu čijeg su
interesa svekolike ljudske aktivnosti i njihova povezanost s razvojem, zdravljem, dobrobiti,
smislom, pripadanjem zajednici, te u konačnici s kvalitetom života. U radu su pojašnjena
i proširena raznolika značenja ključnih pojmova koji definiraju ovu znanost: okupacija, rad
i aktivnost; njihova povezanost, višeznačnost i kulturološka primjerenost. Osim temeljnih
pojmova, predstavljeni su i novi koncepti koji opisuju restriktivne čimbenike koji otežavaju
ili sprječavaju aktivno i ravnopravno sudjelovanje u svim željenim i potrebnim aktivnostima
dnevnog života: okupacijska disfunkcija, neravnoteža, deprivacija, nepravda, otuđenje i
aparthejd. U radu je također sažet pregled aktualnih istraživačkih tema iz ovog područja u
svijetu i primjeri sličnih istraživanja u nas, kao i osnovne metodologije istraživanja unutar
ove znanosti. Krajnji cilj ovog rada potaknuti je raspravu o ključnim pojmovima u znanosti
o okupaciji, kako bi se postignutim konsenzusom omogućila jasnija komunikacija među
znanstvenicima i stručnjacima koji se bave temama obuhvaćenim ovom akademskom
disciplinom, u nas i u svijetu.

Published

2013-12-15