Doživljaj slike tijela u kulturno-povijesnom i umjetničkom kontekstu

Authors

  • Renata Martinec

Keywords:

slika tijela, kulturno-povijesni kontekst, umjetnost, doživljaj sebe

Abstract

Doživljaj slike tijela predstavlja važnu komponentu doživljaja sebe, a obuhvaća percepciju
i vrednovanje vlastitih tjelesnih funkcionalnih, simboličkih i manifesnih karakteristika,
predstavlja značajni aspekt cjelokupnog osobnog iskustva. Na definiranje doživljaja slike
tijela utječu brojni čimbenici kao što su osobno iskustvo, kultura, vjera, tradicija, uža
socijalna sredina, masmediji i dr. Standardi koji prevladavaju u određenoj socijalnoj zajednici
također se manifestiraju i u okviru umjetničkih napora u kojima prezentacija ljudske figure
predstavlja odraz sveukupne misli jedne kulture i povijesnog perioda. Tako nam upravo i
analiza umjetničkih pristupa u prikazivanju ljudskog tijela može ukazati na prevladavajuće
estetske i vrijednosne standarde pojedinog razdoblja. Interdisciplinarno razmatranje doživljaja
slike tijela, ne samo u psihološkom već i širem kontekstu, postaje sve značajnije jer zadire
u doživljaj i vrednovanje sveukupne egzistencije, pa tako negativno obilježeno naše fizičko
postojanje može izazvati posljedice i na planu emocionalnog i socijalnog funkcioniranja.
Takav je trend naročito prisutan u današnje vrijeme, kada imperativ definiranog i poželjnog
tijela s pripadajućim karakternim osobinama može dovesti do niza problema u prihvaćanju
vlastite osobnosti. U tom smislu, usprkos nezaobilaznom utjecaju kulture i društva, trebalo
bi poticati stvaranje „osobnog idealnog standarda“, čime bi se podržali vlastiti vrijednosni
kriteriji, te emocionalna stanja prihvaćanja, ugode i zadovoljstva kao temeljne vrijednosti
ljudske egzistencije.

Published

2013-12-15