Politička i ekonomska okruženja kao kriminogeni potencijal za razvijanje organiziranog kriminala

Authors

  • Damir Brnas

Keywords:

dinamičnost, organizirani kriminal, korupcija, nacionalna sigurnost, politika, ekonomija.

Abstract

Svrha rada je prikazati arhivski istražen organizirani kriminal kao dinamičan koncept koji
se stalno prilagođava promjenama u okolini, a zbog specifične situacije utjecaja političkog
i ekonomskog okruženja na sve segmente društva ukazati na uvjete koji pogoduju njegovu
razvoju. Rad je kroz predmet teme orijentiran na kriminogene faktore i rizike kojima
pogoduju specifična politička i s njom povezana ekonomska okruženja unutar RH.
Nastavno su prikazane određene specifičnosti, odnosno problematika vezana uz borbu protiv
organiziranog kriminala koja se negativno manifestira na stanje sigurnosti u Hrvatskoj te
u konačnici predstavlja nacionalni problem i značajno opterećenje sustava. Poglavito se to
odnosi na problem korupcije i na činjenicu da bez potpunog razumijevanja dimenzije njenog
utjecaja na društvo u cjelini Hrvatska može podbaciti u svojim naporima sprječavanja i
suzbijanja organiziranog i s njime povezanog gospodarskog kriminala. Takav problem nije
isključivo problem sigurnosti pojedinca već i nacionalne sigurnosti, koji zahtijeva strateški
ciljano i usklađeno djelovanje državnih institucija na svim razinama, oslobođenim bilo kakvih
političkih i inih interesa.

Published

2015-12-22