ČINITELJI DELINKVENTNOG PONAŠANJA

Authors

  • Željko Krstić

Keywords:

delinkvencija, roditelji, odgojni stilovi, škola, slobodno vrijeme, materijalni status porodice, zdravstveni problem, izbjeglištvo, centri za socijalni rad, sudovi, zatvori, recidiv, Srbija

Abstract

U tekstu se razmatraju činitelji koji utječu na delinkventno ponašanje. Pažnja se poklanja porodici, kao primarnom uzročniku, kao i samom delinkventu sa svim psihosocijalnim karakteristikama. Potom prelazimo na sekundarne činitelje: školu, ali i slobodno vrijeme i izbjeglištvo, materijalni status porodice, zdravstveno stanje delinkventa i njegovih roditelja. Najzad, kao činitelje koji utječu na delinkventno ponašanje i njegovo strukturiranje navodimo ustanove: centre za socijalni rad, sudove, zatvore. Želja nam je pokazati imaju li navedene ustanove kapacitete i mehanizme za rješavanje problema delinkventnog ponašanja mladih.

Published

2015-02-12